تهیه تصاویر Ortoophoto

تهیه تصاویر Ortoophoto


 

Ortoophoto، orthophotograph یا orthoimage 


یک تصویر هوایی یا تصویر است که به صورت هندسی تصحیح شده (orthorectified) اصلاح شده است، به طوری که مقیاس یکنواخت است: عکس دارای همان اعوجاج به همان اندازه یک نقشه است.