مدل ارتفاع دیجیتال

مدل ارتفاع دیجیتال


یک استاندارد جدید در نقشه برداری با کیفیت و دقیق

مدل رقومی ارتفاع )انگلیسی: Digital elevation model(یا DEM مدلی دیجیتال یا نمایشی سه‌بعدی از سطح زمین، ماه یا دیگر سیاره‌ها است که معمولاً برای نمایش ناهمواری‌های زمین و با استفاده از داده‌های ارتفاع از سطح دریا تهیه می‌شود.

مدل رقومی ارتفاع را می‌توان را با تکنیک‌هایی مانند فتوگرامتری، سنسور لیدار، IfSAR، نقشه‌برداری و... تهیه کرد. این مدل‌ها عمدتاً با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور تهیه می‌شوند، اما می‌توان با نقشه‌برداری زمینی نیز اقدام به تهیه DEM نمود.

 "Intermap Digital Surface Model: accurate, seamless, wide-area surface models".

از مدل‌های رقومی ارتفاعی (DEM) اغلب در سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده می‌شود و پایه‌ای برای تهیه نقشه رقومی ناهمواری‌ها به‌شمار می‌روند، در حالی که مدل‌های رقومی سطح (DSM) برای مدل‌سازی چشم‌اندازها، مدل‌سازی شهری و کاربردهای بصری به‌کار می‌روند. از مدل‌های رقومی زمین (DTM) نیز اغلب برای مدل‌سازی سیلاب و رواناب، مطالعات کاربری زمین، کابردهای زمین‌شناسی و دیگر کاربردها استفاده می‌شود.

 

 Li, Z., Zhu, Q. and Gold, C. (2005): title=Digital terrain modeling: principles and methodology|. CRC Press. Boca Raton.

نقشه برداری DEM

DEM (مدل ارتفاعی دیجیتال) برای تولید Orthophoto و سایر برنامه های نقشه برداری استفاده می شود.