درباره آزمایشگاه

دنیای علم هر روز گسترش بیشتری می‌یابد و اطلاعات و دستاوردهای علمی بازیگران اصلی این صحنه هستند، باستان‌شناسی از جمله علومی است که علیرغم ماهیت خود، نیاز مبرمی به تکنولوژی و فناوری‌های نوین دارد. به همین سبب در چند دهه اخیر دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در پی استفاده از وسایل دیجیتال و کامپیوترها و دیگر تجهیزات نوین در پیشبرد این علم و حل مسائل آن هستند.

مرکزمطالعات آزمایشگاهی دیجیتال باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا در پی مطالعات دکتر یعقوب محمدی‌فر عضو هیت علمی گروه باستان‌شناسی دانشکده هنرومعماری و ریاست دانشگاه بوعلی سینا و دانشجوی دکتری ایشان خانم شراره‌سادات میرصفدری در زمینه دیجیتال باستان‌شناسی از سال 1396 بررسی و مطالعه در این زمینه را آغاز و در سال 1398 با تجهیز مرکز به ابزارها و تکنولوژی مدرن فعالیت خود را در بخش‌های مختلف آغاز کرده است.