Microscope

میکروسکوپ دیجیتال یک نوع از یک میکروسکوپ نوری سنتی است که از اپتیک و یک دوربین دیجیتال برای دریافت تصویر به یک مانیتور استفاده می‌کند، تصاویر به­ دست آمده از نمونه‌های جدید از این نوع میکروسکوپ با استفاده از نرم افزار، بر روی مونیتور کامپیوتر قابل مشاهده هستند. میکروسکوپ دیجیتال اغلب خود دارای منبع نور LED است. یکی از اولین میکروسکوپ‌های دیجیتال توسط یک شرکت در توکیو ژاپن در سال 1986 ساخته شده است که اکنون به نام Hirox Co. LTD  شناخته می‌شود. این میکروسکوپ، شامل یک جعبه کنترل و یک لنز متصل به کامپیوتر بود. اتصال اصلی به کامپیوتر آنالوگ از طریق اتصال S-video انجام شد. با گذشت زمان، اتصال به Firewire 800 تغییر داده شد تا مقدار زیادی از اطلاعات دیجیتالی که از دوربین دیجیتال گرفته شده است را مدیریت کند. اما برخی از نسخه‌های پیشرفته فعلی خود را همه در یک و به کامپیوتر نیاز ندارد. پیشرفته‌ترین سیستم‌ها درحال حاضر همه دارای مانیتور HD هستند.